x 
Her kan du søge på alle ord eller dele af ord.
Ord kan kombineres med ELLER samt IKKE. Ved søgning på flere ord er OG underforstået.
Ved søgning på tekststreng bruges citationstegn ("") omkring ordene.
Søgning i fritekst kan kombineres med de andre søgefelter.
x 
Emneområder vælges fra emnelisten ved at krydse dem af.
Jo flere emner du vælger, jo mere sammensat bliver din søgning.
Navne på foreninger, virksomheder eller personer søges i fritekstfeltet.
Husk du kan kombinere flere felter.
x 
Klik på flere regionr,
hvis du vil søge på mere end én region.
Andre lokaliteter søges i fritekstfeltet.
Husk du kan kombinere flere felter.
x 
Du kan afgrænse din søgning efter materialetyper
ved at krydse af med én eller flere markeringer.
Husk du kan kombinere flere felter.
x 
Ét årstal søges ved at skrive årstallet i begge felter.
Et tomt felt medtager alt før eller efter årstallet i det andet felt.
En periode findes ved at skrive to forskellige årstal i felterne.
Ved to årstal findes kun det, som fuldstændigt ligger inden for perioden.
Husk du kan kombinere flere felter.

Velkommen til Danmarks Nationale Privatarkivdatabase DANPA. Projektet er funderet i Privatarkivudvalget og databasen driftes af Dansk Data Arkiv.

I DANPA kan du søge oplysninger om arkivalier og billeder af privat oprindelse, som opbevares i lokal- og stadsarkiver, Statens Arkiver, Museernes Samlinger, Det Kongelige Bibliotek, Frihedsmuseet samt forskellige specialsamlinger som f.eks. Det Danske Udvandrerarkiv og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Desuden kan du søge efter tryksager, kort, tegninger, lyd og film, som de pågældende institutioner har registreret elektronisk.

Alle spørgsmål vedrørende de enkelte registreringer skal rettes til den institution, der har materialet. Deres adresser m.m. kan findes under fanebladet "Institutioner".